top of page
和紙.jpg

Bạn muốn làm việc cùng chúng tôi chứ?

Ở tập đoàn MVM, chúng tôi đang tìm kiếm những đồng nghiệp có thể làm việc cùng nhau và đưa doanh nghiệp đến mục tiêu trở thành một công ty tuyệt vời trong ngành nông nghiệp.

 

 

 

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là “Không chỉ cống hiến cho việc cải thiện thói quen ăn uống của mọi người thông qua những hoạt động của doanh nghiệp mà còn hướng tới sự hạnh phúc của nhân viên, khách hàng và cổ đông nói riêng hay tất cả những người có liên quan đến doanh nghiệp nói chung.”.

 

 

 

Hiện thực hóa hạnh phúc của tất cả mọi người là một điều không dễ dàng.

 

Dù đó là hạnh phúc của nhà cung cấp, của khách hàng hay của chính bản thân mình.

 

Do đó, còn rất nhiều điều mà chúng tôi cần làm.

 

 

 

Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc cùng nhau, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới lý tưởng của mình.

 

“Trung thực và không ngại thử thách”, đó là hai phẩm cách của những đồng đội tương lai mà chúng tôi đang mở rộng tìm kiếm.

握手

​Tuyển dụng chuyển việc

Vị trí: nhân viên kinh doanh 

​Về những thông tin cụ thể, hãy liên lạc với chúng tôi qua Form ứng tuyển.

連帯の拳

Nhân viên bán thời gian

Hiện tại chúng tôi đang không tuyển dụng.

Form ứng tuyển

Cảm ơn bạn đã ứng tuyển. Người phụ trách tuyển dụng sẽ liên hệ với bạn sau.

bottom of page